GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA
JEMAAT KHUSUS RAWAMANGUN
Jalan Belanak VI, No. 26b. Keluarahan Jati - Pulo Gadung. Jakarta Timur

Waktu Sekarang: 06-12-2019 21:32:37 pm

Selamat Datang di Media Informasi dan Komunikasi GKPI Rawamangun

TATA IBADAH BERBASIS ONLINE


TATA IBADAH PENGHIBURAN

Keluarga (alm.) Parasian Marbun


Lihat Partitur Lagu [KLIK]

×

KK. 321, Sahabatku Yang Paling Karib

×

ROMA 14:7-9

7Sebab tidak ada seorangpun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang mati untuk dirinya sendiri. 8 Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup.

×

ROMA 12:1

1Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.

×

ROMA 12:1

Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Disini kami memberikan persembahan syukur kami kepadaMu. Terimalah persembahan umatMu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatMu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadaMu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanMu di seluruh dunia ini: kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh KudusMu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadaMu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

1. Bernyanyi KK. 321:1+4, "Sahabatku Yang Paling Karib"
1 Sahabatku yang paling karib, di surga rumah tinggalNya
BicaraNya benar dan baik, kerjaNya jujur s'lamanya
Yaitu Yesus, Tuhanku, kekal Sahabat karibku
4 NyawaNya pun direlakanNya supaya aku ditebus
Dan dosaku dihapuskanNya dengan darahNya yang kudus
sungguh, Yesus, Tuhanku, kekal Sahabat karibku
2. Votum / Introitus
L : Ibadah penghiburan ini, berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
J : Amin
L : Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan,
J : dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama- lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.
L : Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata: “Kembalilah hai anak-anak manusia!”
J : Sebab di mata-Mu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
L : Marilah kita berdoa ... Tuhan yang Maha Baik; Tuhan yang menyatakan diri bagi kami dalam penyataan Firman, serta yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur sebab Engkau hadir dalam kemanusiaan kami. Kematian dan kebangkitanMu memberi harapan bagi kami bahwa kematian bukanlah mengakhiri segala-galanya, melainkan mengawali segala hal tentang anugerahMu, yaitu hidup selama-lamanya. Berikanlah kami kesempatan untuk merenung dalam ibadah penghiburan ini agar kami semakin yakin bahwa perjalanan di dunia ini adalah peziarahan panjang menuju kekekalan. Hiburkanlah keluarga, serta kami semuanya dalam kuasa Roh KudusMu. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin
3 Bernyanyi KJ. 438:1-2, "Apapun Juga Menimpamu"
1 Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasihNya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
Reff:
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
2 Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu.
Reff:
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
4. Pengharapan Hidup Kekal: YOHANES 6:32-40
L : Maka kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga.
J : Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia."
L : Maka kata mereka kepada-Nya: "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa."
J : Kata Yesus kepada mereka: "Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.
L : Tetapi Aku telah berkata kepadamu: Sungguhpun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya.
J : Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.
L : Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku.
J : Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman.
L : Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman."
Demikian pembacaan firman Tuhan ... Berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya.
J : Amin
5 Riwayat Hidup (alm.) Parasian Marbun
6 Bernyanyi KJ. 332:1, "Kekuatan Serta Penghiburan"
1 Kekuatan serta penghiburan, diberikan Tuhan padaku.
Tiap hari aku dibimbingnya; tiap jam dihibur hatiku.
Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ‘ku dib’rikan apa yang perlu.
Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.
7 Ucapan Penghiburan
1 Lingkungan 5/6
2 Pelayanan Kategorial
2.1 Seksi Perempuan
2.1 Seksi Pria
8 Bernyanyi PKJ 258:1, "Kuingin Selalu"
1 Ku ingin selalu, dekat padaMu, mengiring Tuhan tiada jemu
Bila Kaupimpin jalan hidupku, tidak ku takut kan sgala setru
O Jurus'lamat pegang tanganku, bimbinganMu itu ku perlu
B'ri pertolongan kuat kuasaMu. O Tuhan Yesus pegang tanganku
9 Ucapan Penghiburan
1 Penatua 5/6
2 Majelis Jemaat
10 Mangampu
11 Bernyanyi KJ, 344:1 "Ingat Akan Nama Yesus"
1 Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih,
Nama itu menghiburmu, k'mana saja kau pergi.
Reff:
Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia!
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka.
12 Doa Syafaat
13 Bernyanyi PKJ 202, "Yesusku Jurus'lamatku"
1 Yesusku Jurus'lamatku, Tuhanku, Mukhalisku.
Tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu,
Tuhanku Yesus kuseru dan jiwaku tenang dan teduh.
Setiap langkahku tempuh, kutoleh Tuhanku.
Setiap hasrat kugelut, kutanya Tuhanku.
Ke dalam kasih Penebus 'ku berserah selalu,
tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru.
14 Khotbah: ROMA 14:7-9
15. Bernyanyi KJ. 402:1, "Kuperlukan Juruslamat"
1 Kuperlukan Jurus'lamat, agar jangan 'ku sesat;
s'lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat.
Refrein:
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent’ram..
16. Nas Persembahan: ROMA 12:1
11.
12. Ny. Persembahan PKJ 271:1 "Jangan Kumpulkan Harta Harta Dunia Fana"
1 Janganlah kumpulkan harta dunia fana.
Ngengat merusak, pencuri membongkarnya.
Harta sorga kumpulkanlah kar’na tak semu:
di mana hartamu di situlah hatimu.
13. Doa Bapa Kami + Berkat
14. Amin-Amin-Amin

Sila Unduh Tata Ibadah Versi PDF | KLIK |ARSIP TATA IBADAH PENGHIBURAN